Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Informacja


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Babice, że w siedzibie Spółki można zawierać umowy na wywóz nieczystości płynnych. Umowa określa warunki odbioru, transportu i unieszkodliwienia ścieków ze zbiornika bezodpływowego (szamba) lub z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków z budynku mieszkalnego (ścieki bytowe) oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem w odniesieniu do w/w nieruchomości.

Zainteresowanych zawarciem umowy na wywóz nieczystości z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków zapraszamy do siedziby Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00, a w środę 07:00-16:00.

Wzór umowy: Umowa na wywóz nieczystości 2023

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony