Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Władze Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Krzysztof Kurzański


Prokurenci:

Prokurent – Marek Niczyporuk


Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Uryga

Członek Rady Nadzorczej – Dawid Pierzchała

Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Domin

Pogodynka

Ważne strony