Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Do pobrania

Wydanie wstępnej zgody na dostawę wody i / lub odbiór ścieków.

W celu wydania wstępnej zgody na dostawę wody i / lub odbiór ścieków należy złożyć pisemny wniosek. Wniosek do pobrania poniżej. Uzgodnienia wydawane są w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  • Mapa zasadnicza i ewidencyjna z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości.

Wniosek o wydanie wstępnej zgody na dostawę wody / odbiór ścieków.

 


Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odbiór ścieków.

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Wniosek do pobrania poniżej.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

  • Wniosek o zawarcie umowy,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

  • Wniosek o zawarcie umowy,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • NIP, REGON, KRS.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odbiór ścieków.

 

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę / odbiór ścieków.

 


Inne dokumenty do pobrania.

Zlecenie na wykonanie usługi.

 

Pismo ogólne.

 

Pogodynka

Ważne strony