Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Od dnia 21 marca 2022r. zmianie ulega wysokość stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane będzie następująco:
– kurs o objętości do 4 m3 kosztował będzie 110,00 zł. brutto,
– kurs o objętości powyżej 4 m3 kosztował będzie 27,50 zł. brutto za każdy 1 m3.

Wywóz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków tzw. ekologicznych szamb.

Od dnia 21 marca 2022r. całkowity koszt wywozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 220,00 zł brutto.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Podolszu od dnia 1 sierpnia 2021 r. wprowadza podwyżkę na nieczystości ciekłe – ścieki bytowe.

W związku z podwyżką od dnia 7 sierpnia 2021 r. zamianie ulega cena wywozu nieczystości płynnych.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane będzie następująco:

– kurs o objętości do 4 m3 kosztował będzie 99,80 zł. brutto,

– kurs o objętości powyżej 4 m3 kosztował będzie 24,95 zł. brutto za każdy 1 m3.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Wywóz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków tzw. ekologicznych szamb.

Całkowity koszt wywozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 198,32 zł brutto.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Cena wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 7 lipca 2020 r. :

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane będzie następująco:

– kurs o objętości do 4 m3 kosztował będzie 90,40 zł. brutto,

– kurs o objętości powyżej 4 m3 kosztował będzie 22,60 zł. brutto za każdy 1 m3.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Pogodynka

Ważne strony