Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Woda i ścieki

Gospodarka Komunalna w Babicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie decyzją znak: KR.RZT.70.52.2023 z dnia 13 lipca 2023r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babice na okres trzech lat.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie od dnia 01.08.2023r.

Ponadto, informujemy że Rada Gminy Babice na lata 2023 i 2024  przewiduje dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

.

 

Komunikat o przyjęciu taryfy

.

Cennik

.

Taryfa – decyzja znak KR.RZT.70.52.2023

Pogodynka

Ważne strony