Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Woda i ścieki

Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RZT.70.26.2022 wydaną dnia 20 kwietnia 2022 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 11 maja 2022 roku – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata wraz z polityką dopłat do taryfy za odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/374/2022 Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków.

.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 dostarczonej wody i opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody4,424,424,42
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce9,239,239,23

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków13,7713,2912,56
Cena /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków dla kontrahentów9,999,959,86
Dopłata do ceny /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków3,783,342,70

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody4,424,424,42
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków13,7713,2912,56
Cena /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków dla kontrahentów9,999,959,86
Dopłata do ceny /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków 3,783,342,70
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce9,239,239,23

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzja znak: KR.RZT.70.26.2022 wydana dnia 20 kwietnia 2022 roku

.

Uchwała Rady Gminy -dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków

Pogodynka

Ważne strony