Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, upraw polowych oraz napełniania basenów. Praktyki te powodują pogorszenie jakości wody pitnej oraz braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych rejonach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. zaleca rozsądne i racjonalne korzystanie z wody do podlewania wszelkiego rodzaju upraw i ogródków przydomowych. Sugeruje się napełnianie basenów w godzinach nocnych celem wyeliminowania zmętnienia wody.

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej, w dniu 8 czerwca 2021 roku w godzinach 8:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

                 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.130 §2 Kodeksu Pracy dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki. W związku z tym nieczynna będzie dla klientów siedziba Spółki.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693-649-732, 693-649-742, 603-086-515.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że trwają prace modernizacyjne na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej. W związku z powyższym  w dniach od 27 maja 2021 roku do 1 czerwca 2021 roku wystąpią przerwy w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz okresowe jej zmętnienie dla mieszkańców miejscowości Babice i przysiółku Włosień. Po wznowieniu dostawy wody nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Wykonawca robót:  Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C.Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej, w dniach od 5 do 21 maja 2021 roku mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze w dniu 27.04.2021 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 27.04.2021 r., do godz. 13:00.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Babicach w dniu 22.04.2021 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody planowana jest do godziny 16:00 i dotyczy mieszkańców sołectwa Babice oraz przysiółku Włosień.

Po zakończeniu robót naprawczych i wznowieniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Babicach w dniu 21.04.2021 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców sołectwa Babice oraz przysiółku Włosień.

Prace ziemne potrwają do późnych godzin wieczornych.
Po zakończeniu robót naprawczych i wznowieniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje mieszkańców Babic, że od dnia 20 kwietnia 2021 roku będą prowadzone  prace modernizacyjne na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej – od ulicy Dr. Jana Gołąba obie strony w kierunku Kwaczały do skrzyżowania z ulicą Włosieńską.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.04.2021r. (Wielki Piątek) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732 lub  693 649 742

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony