Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Twardość wody

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że twardość wody podawanej do sieci w rejonie obsługiwanym przez Spółkę wynosi 356 mg/l CaCO3jest to woda twarda.

Parametry wody dostarczanej przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Spółka z o.o., są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz.U. z dnia 27.11.2015 r. Poz. 1989).

Twardość wody w sieci wodociągowej wyrażona w innych skalach twardości:

Lp.Twardość wodyJednostkaOpis jednostki
1356mg/l CaCO3 (jednostka polska)*
23,56mmol/l(jednostka polska)**
319,94oN(stopnie nienieckie)***
424,92oe(stopnie angielskie)****
535,6
of(stopnie francuskie)*****
6356ppm(stopnie USA)

* inna jednostka tożsama to [mg/dm3 CaCO3]
** inna jednostka tożsama [mmol/dm3]
*** inne oznaczenie to [dGH] lub [dKH] lub [odH]
**** inne oznaczenie to [oClarka] lub [gb]
***** inne oznaczenie to [TH]

 

Ogólna skala twardości wody:

Lp.Stopień twardości wodyJednostka twardości wody
[mval/l][mg/l CaCO3] [oN][mmol/l]
1Woda bardzo miękka< 2< 100< 5,6< 1
2Woda miękka2 - 4100 - 2005,6 - 11,21 - 2
3Woda średnio - twarda4 - 7200 - 35011,2 - 19,62 - 3,5
4Woda twarda7 - 11350 - 55019,6 - 30,83,5 - 5,5
5Woda bardzo twarda> 11> 550> 30,8 > 5,5

 

Pogodynka

Ważne strony