Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Projekty Unijne

Dofinansowanie do gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babice.

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Babice. Otrzymane wsparcie w wysokości 2 535 239,00 zł pochodzi III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wysokość przedsięwzięcia wynosi 4 938 953,83 zł i zostanie przeznaczona na  I etap skanalizowania Wygiełzowa, tj. wykonanie ok 3 519 mb sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja obejmie Wygiełzów w rejonie ulic: Dworska, Kościuszki, Oświęcimska, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Browarna, Lipowiecka, Podzamcze, Skansenowa. Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Zagórzu na odcinku 618 mb,  rejonie od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Działy; od ul. Miłej do ul. Wyrowcowej oraz w ul. Panieńskiej w Zagórzu. Planowany okres realizacji to lata 2023 – 2025.

W uroczystym przekazaniu promes dla inwestycji z gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie uczestniczył Dawid Pierzchała Zastępca Wójta Babic i Krzysztof Kurzański Prezes Gospodarki Komunalnej w Babicach.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” mająca na celu uzupełnienie brakującej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej gwarantującej poprawę jakości życia, wzrost poziomu ochrony środowiska oraz rozwój obszaru Gminy Babice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość operacji: 2 332 267,61 zł.
Przyznana wysokość dofinansowania: 1 066 503 zł.

Pogodynka

Ważne strony