Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Dane Spółki

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cicha 2, 32 – 551 Babice
NIP: 628-10-04-718,  REGON: 272498390

Bank Polska Kasa Opieki S.A.     30 1240 1444 1111 0010 2656 1605


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babicach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142782.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 437 500,00 złotych i dzieli się na 6875 udziałów po 500,00 złotych każdy. Właścicielem Spółki jest Gmina Babice, która posiada 100 procent własności udziałów. Wójt Gminy Babice występuje, jako organ wykonawczy Gminy. Funkcje kontrolne sprawuje 3 osobowa Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pogodynka

Ważne strony