Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Informacja


W związku z zakłóceniami w dostawie wody w okresie od 21 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku oraz licznymi pytaniami naszych Odbiorców,
poniżej zamieszczamy opinię radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki w przedmiocie udzielania ewentualnych rekompensat czy obniżek w płatnościach za wodę za ww. okres.

Opinia radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony