Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Komunikat z dnia 06.12.2019 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po przeprowadzeniu urzędowej kontroli jakości wody w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03 i 04 grudnia 2019r. w punktach zgodności i obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście:

  • Wygiełzów, ul. Oświęcimska 36, Stacja Benzynowa „Lipowiec”
  • Olszyny, ul. Przedszkolna 4, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Babice, Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, toaleta damska
  • Mętków, ul. Ks. Karola Wojtyły 21, Zespół Szkół, kuchnia
  • Jankowice, ul. St. Staszica 5, Zespół Szkół, kuchnia
  • Zagórze, ul. Żelatowa 8, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Pogorzyce, ul. Bałuckiego 62, dom prywatny
  • Ujęcie wody Babice – Potroście

oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Babicach w próbkach wody pobranych dnia 02 i 04 grudnia 2019r. w ww. miejscach oraz w punkcie: – Olszyny, ul. Przedszkolna 7, dom prywatny,
stwierdza, że jakość wody w obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście
spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.
W stanie obecnym woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

We wszystkich zbadanych próbkach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowców kałowych).

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki badań wody na terenie Gminy Babice, które wskazują na brak obecności bakterii:
Próbki pobrane w dn. 02.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 04.12.2019r.
Próbki pobrane w dn. 04.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 06.12.2019r.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony