Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

UWAGA PRZYMROZKI


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się sezon zimowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach wodociągowych i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza. Wodomierz można osłonić styropianem lub wełną mineralną. Zabezpieczyć trzeba również rury wodociągowe, najlepiej pianką termoizolacyjną.

  • Przyłącze wodociągowe do placu budowy należy wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę pracownikowi Spółki.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować straty materialne.

Każde uszkodzenie, rozszczelnienie wodomierza spowodowane zamarznięciem w nim wody należy zgłosić osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie: /32/ 613-44-12, telefony alarmowe: 693-649-732, 693-649-742. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód wynikłych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony