Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana z wodociągu sieciowego Babice – Potroście jest warunkowo przydatna do spożycia po kilkuminutowym przegotowaniu.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony