Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Wynik przetargu 001

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice”

2017-09-27

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA .pdf

 

Pogodynka

Ważne strony