Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Zapytanie ofertowe 002

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” 2017-10-05

1. Zapytanie ofertowe .pdf
2. Załącznik do projektu umowy harmonogram .pdf
3. Załącznik nr 1 formularz oferty GK Babice .doc
4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań .docx
5. Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy GK Babice .doc
6. Załącznik nr 5 wykaz robót GK Babice .doc
7. Załącznik nr 6 wykaz osób GK Babice .doc
8. Załącznik nr 7 projekt umowy .pdf
9. Załącznik nr 11 oświadczenie podmiotu udostępniającego doświadczenie .doc

Załącznik nr 2 – przedmiary
1. Kanalizacja Babice 18.07.2017:

1.1 Przedmiar kanalizacja koszty niekwalifikowane.doc
1.2 Przedmiar kanalizacja koszty kwalifikowane.doc

2. Wodociąg Olszyny 18.07.2017:

2.1 PRZEDMIAR OSTATNI Olszyny.doc

3. Wodociąg Zagórze 18.07.2017:

3.1 PRZEDMIAR OSTATNI ZAGÓRZE.doc

Załącznik nr 8 – Specyfikacje odbioru
1. Specyfikacja Zagórze .pdf
2. Specyfikacja Olszyny .pdf
3. STWIOR – ST-D .pdf
4. STWIOR – ST-S .pdf

Załącznik nr 9 – dokumentacja
1. Projekt sieci wodociągowej Zagórze .pdf
2. Projekt sieci wodociągowej Olszyny .pdf
3. Dokumentacja kanalizacja:

3.1 OPIS TECHNICZNY projekt zagospodarowania terenu .pdf
3.2 OPIS TECHNICZNY projekt architektoniczno budowlany .pdf
3.3 Skan01563 .pdf
3.4 Skan01562 .pdf
3.5 Skan01561 .pdf
3.6 Skan01560 .pdf
3.7 Skan01559 .pdf
3.8 Skan01558 .pdf
3.9 Skan01557 .pdf
3.10 Skan01556 .pdf
3.11 Rysunek nr 3 .pdf
3.12 Rysunek nr 2 .pdf
3.13 Rysunek nr 1 .pdf
3.14 Projekt przejścia pod drogą cz (2) .pdf
3.15 Projekt przejścia pod drogą cz (1) .pdf
3.16 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA .pdf
3.17 Opis techniczny – projekt zagospodarowania terenu .pdf
3.18 Opis techniczny – projekt architektoniczno-budowlany .pdf
3.19 BIOZ – OPIS .pdf
3.20 Rysunek S_1 – Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – KANAŁ A .pdf
3.21 Rysunek S_2 – Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – KANAŁ B .pdf
3.22 Rysunek S_4 – Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – KANAŁ D .pdf

Załącznik nr 10 – decyzje
1. Decyzja – sieć wodociągowa Zagórze .pdf
2. Pismo w sprawie przejścia pod drogą – brak sprzeciwu .pdf
3. Decyzja – sieć wodociągowa Olszyny .pdf
4. Decyzja – sieć kanalizacyjna Wojewoda Małopolski .pdf
5. Decyzja – sieć kanalizacyjna Starosta Chrzanowski .pdf

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.10.2017.pdf

 

Pogodynka

Ważne strony