Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Otwarcie oferty 002

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice”

2017-10-20

Informacja z otwarcia ofert

 

Pogodynka

Ważne strony