Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Informacja dla mieszkańców o zmianie taryfy zbiorowego zaopatrzenia


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RZT.70.26.2022 wydaną dnia 20 kwietnia 2022 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 11 maja 2022 roku – zatwierdził taryfę  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata wraz z polityką dopłat do taryfy za odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/374/2022 Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony