Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Informacja


Informujemy, że kasa Gospodarki Komunalnej w Babicach sp. z o.o. zostaje otwarta dla Klientów od dnia 1 czerwca 2020 roku.

.

Kasa będzie czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00–14:00 (przerwa techniczna 10:00–10:15 oraz 12:00–12:05)

środa w godz. 8:00–16:00 (przerwa techniczna 11:00–11:15 oraz 13:00–13:05)

.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum oraz rekomendujemy dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przekazów pocztowych lub innych dostępnych sposobów przekazywania należności za usługi wodno – kanalizacyjne.

Ograniczeniu podlegają nadal wszystkie prace remontowe zaplanowane na sieci wod – kan., odczyty oraz wymiana wodomierzy prowadzona przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. 

Wykonywane będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan. oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków, tzn. wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.

W związku z koniecznością rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków za II kwartał b.r., odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Pamiętaj !!! Zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony