Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Ogłoszenie


Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma, które otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, dotyczącego zagrożenia dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie – Pismo dot. zagrożeń dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony