Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki


Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: zmiany stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony