Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Nowa taryfa dla Gminy Babice


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RET.070.173.2018 wydaną dnia 11 maja 2018 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 17 maja 2018 roku – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 dostarczonej wody i opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody3,833,974,03
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce8,298,478,65

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 odprowadzonych ścieków i opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków7,939,039,05
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres rozlicz. 3 m-ce8,057,968,14

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody3,833,974,03
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków7,939,039,05
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce4,834,925,02
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres rozlicz. 3 m-ce4,554,424,51

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Decyzja KR.RET.070.173.2018 wydana dnia 11 maja 2018 roku .

 

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony