Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Nowa taryfa dla Gminy Babice


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RET.070.173.2018 wydaną dnia 11 maja 2018 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 17 maja 2018 roku – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 dostarczonej wody i opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody4,424,424,42
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce9,239,239,23

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 odprowadzonych ścieków i opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków13,7713,2912,56
Cena /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków dla kontrahentów9,999,959,86
Dopłata do ceny /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków3,783,342,70

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową zapłacą:

WyszczególnienieOkres
od 1 do 12 miesiąca
Okres
od 13 do 24 miesiąca
Okres
od 25 do 36 miesiąca
Cena /brutto/ za 1 m3 dostarczonej wody4,424,424,42
Cena /brutto/ za 1 m3 odprowadzonych ścieków13,7713,2912,56
Cena /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków dla kontrahentów9,999,959,86
Dopłata do ceny /brutto/ za 1m3 odprowadzonych ścieków 3,783,342,70
Opłata abonamentowa /brutto/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres rozlicz. 3 m-ce9,239,239,23

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Decyzja KR.RET.070.173.2018 wydana dnia 11 maja 2018 roku .

 

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony