Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Informacja dla mieszkańców Zagórza


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” w dniu 22.05.2018 r. (wtorek) w godzinach od 08:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Zagórza w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z ulicami przyległymi, tj. rejon od Zespołu Szkół w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony