Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Cena wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 15.02.2019:

 
Lp Grupa odbiorcówWyszczególnienieCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługcena za 1 m3 wywiezionych ścieków17,78zł/m3

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Pogodynka

Ważne strony