Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o. informuje, że świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Cena wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 7 lipca 2020 r. :

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane będzie następująco:

– kurs o objętości do 4 m3 kosztował będzie 90,40 zł. brutto,

– kurs o objętości powyżej 4 m3 kosztował będzie 22,60 zł. brutto za każdy 1 m3.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (32) 613-44-12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Pogodynka

Ważne strony