Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Regulaminy

Regulamin określający zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Babice, z dnia z 26 września 2018 roku, dostępny jest do pobrania poniżej:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice.Regulamin korzystania z punktu zlewnego ścieków dowożonych z terenu gminy Babice, obowiązujący od dnia 1 lutego 2017 roku, dostępny jest do pobrania poniżej:

Regulamin punktu zlewnego działającego w BabicachRegulamin udzielenia zamówień publicznych oraz zamówień sektorowych, dostępny jest do pobrania poniżej:

Regulamin zamówień publicznych oraz zamówień sektorowych

Pogodynka

Ważne strony