Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe 008

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przyłączami w miejscowości Babice obręb Babice, Wygiełzów – etap I ul. Spółdzielcza Babice – ul. Dworska w Wygiełzowie. 2022-07-21

1. Zapytanie ofertowe .pdf

2. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna .zip

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy .doc

4. Załącznik 3 – IPU .doc

5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót .doc

6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób .doc

7. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót .pdf

Pogodynka

Ważne strony