Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Projekty Unijne

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” mająca na celu uzupełnienie brakującej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej gwarantującej poprawę jakości życia, wzrost poziomu ochrony środowiska oraz rozwój obszaru Gminy Babice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość operacji: 2 332 267,61 zł.
Przyznana wysokość dofinansowania: 1 066 503 zł.

Pogodynka

Ważne strony