Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku budową obwodnicy w miejscowości Babice, a tym samym koniecznością przebudowy odcinka głównej sieci wodociągowej, w dniu 10.05.2018 r. (czwartek) w godzinach od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku budową obwodnicy w miejscowości Babice w dniu 30.04.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic w rejonie ulicy Piastowskiej, Kwiatowej, Osiedla Kwiatowego, Łącznik oraz przysiółku Włosień.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w miejscowości Olszyny w dniu 26.04.2018 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic. Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 26.04.2018 r., do godz. 19:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje mieszkańców Zagórza, że w związku z modernizacją odcinka sieci wodociągowej w dniach 23.04.2018 r. (poniedziałek) i 24.04.2018 r. (wtorek) w godzinach od 07:30 do 17:00 planuje całkowite zamknięcie ruchu dla ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ulicy Wieczystej do ulicy Działy. Planowany objazd ulicami Wieczysta i Działy.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje mieszkańców Zagórza, że w związku z modernizacją odcinka sieci wodociągowej w dniach 17.04.2018 r. (wtorek) i 18.04.2018 r. (środa) w godzinach od 08:00 do 17:00 planuje całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Podgórskiej na odcinku od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Granicznej.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


W związku z Zarządzeniem Nr 3/2018 Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z dnia 8 lutego 2018 r. zmianie ulega wysokość stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości płynnych do punktu zlewnego w Babicach przy ul. Zakopiańskiej.

Od  dnia 1 marca 2018 r. stawka za m3 wywiezionych nieczystości płynnych wynosić będzie 16,16zł netto, tj. 17,45zł brutto.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją zadania p. n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” w dniu: 06.02.2018 r. (wtorek) w godz. 09:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn w rejonie ulic: Długosza, Wiślana, Sosnowa, Grzybowa, Młyńska, Kasztanowa, Koszykarska.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu: 31.01.2018 r. (środa) w godz. 09:00 – 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach informuje o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść informacji.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 29.12.2017 (piątek) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony