Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana z wodociągu sieciowego Babice – Potroście jest warunkowo przydatna do spożycia po kilkuminutowym przegotowaniu.


MIESZKAŃCY GMINY BABICE! W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występują braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 12 czerwca 2019 r. do odwołania w godzinach od 6°° do 23°° wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2019 Wójta Gminy Babice z dnia 11 czerwca 2019 roku.

Prosimy wszystkich mieszkańców, aby zastosowali się do powyższego zakazu.

Zarządzanie nr 141/2019 – Wójt Gminy Babice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie gminy Babice.


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko:

  • kierowca (kat. C)
  • monter sieci wod – kan.

Mile widziane uprawnienia na małą koparkę.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt z Prezesem Spółki w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00 pod numerem telefonu 603-844-020.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 03.04.2019r. (środa) w godzinach od 08:30 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Jankowic i Olszyn.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: zmiany stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 19.02.2019r. (wtorek) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 25.07.2018r. (środa) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 18.07.2018r. (środa) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RET.070.173.2018 wydaną dnia 11 maja 2018 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 17 maja 2018 roku – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

(więcej…)


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na głównej sieci wodociągowej w dniu 06.06.2018r. (środa) w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Borowcowej w miejscowości Zagórze.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony