Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na sieci wodociągowej na terenie Szkoły Podstawowej w dniu: 16.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Zagórze zamieszkujących w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic przyległych w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732, 693 649 742


Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po przeprowadzeniu urzędowej kontroli jakości wody w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03 i 04 grudnia 2019r. w punktach zgodności i obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście:

  • Wygiełzów, ul. Oświęcimska 36, Stacja Benzynowa „Lipowiec”
  • Olszyny, ul. Przedszkolna 4, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Babice, Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, toaleta damska
  • Mętków, ul. Ks. Karola Wojtyły 21, Zespół Szkół, kuchnia
  • Jankowice, ul. St. Staszica 5, Zespół Szkół, kuchnia
  • Zagórze, ul. Żelatowa 8, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Pogorzyce, ul. Bałuckiego 62, dom prywatny
  • Ujęcie wody Babice – Potroście

oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Babicach w próbkach wody pobranych dnia 02 i 04 grudnia 2019r. w ww. miejscach oraz w punkcie: – Olszyny, ul. Przedszkolna 7, dom prywatny,
stwierdza, że jakość wody w obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście
spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.
W stanie obecnym woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

We wszystkich zbadanych próbkach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowców kałowych).

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki badań wody na terenie Gminy Babice, które wskazują na brak obecności bakterii:
Próbki pobrane w dn. 02.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 04.12.2019r.
Próbki pobrane w dn. 04.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 06.12.2019r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, miejscowości: Babice, Wygiełzów, Olszyny stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach nie przekraczających 10 j.t.k. Wobec tego, woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, miejscowości: Babice, Wygiełzów, Olszyny stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach nie przekraczających 10 j.t.k. Wobec tego, woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana z wodociągu sieciowego Babice – Potroście jest warunkowo przydatna do spożycia po kilkuminutowym przegotowaniu.


MIESZKAŃCY GMINY BABICE! W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występują braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 12 czerwca 2019 r. do odwołania w godzinach od 6°° do 23°° wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2019 Wójta Gminy Babice z dnia 11 czerwca 2019 roku.

Prosimy wszystkich mieszkańców, aby zastosowali się do powyższego zakazu.

Zarządzanie nr 141/2019 – Wójt Gminy Babice z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie gminy Babice.


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko:

  • kierowca (kat. C)
  • monter sieci wod – kan.

Mile widziane uprawnienia na małą koparkę.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt z Prezesem Spółki w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00 pod numerem telefonu 603-844-020.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 03.04.2019r. (środa) w godzinach od 08:30 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Jankowic i Olszyn.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony