Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Informujemy, że kasa Gospodarki Komunalnej w Babicach sp. z o.o. zostaje otwarta dla Klientów od dnia 1 czerwca 2020 roku.

.

Kasa będzie czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00–14:00 (przerwa techniczna 10:00–10:15 oraz 12:00–12:05)

środa w godz. 8:00–16:00 (przerwa techniczna 11:00–11:15 oraz 13:00–13:05)

.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum oraz rekomendujemy dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przekazów pocztowych lub innych dostępnych sposobów przekazywania należności za usługi wodno – kanalizacyjne.

Ograniczeniu podlegają nadal wszystkie prace remontowe zaplanowane na sieci wod – kan., odczyty oraz wymiana wodomierzy prowadzona przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. 

Wykonywane będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan. oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków, tzn. wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.

W związku z koniecznością rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków za II kwartał b.r., odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Pamiętaj !!! Zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 roku dokonywania odczytów oraz wymian wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację wymiany wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. Pragniemy przypomnieć, iż wiele spraw dotyczących wzajemnych świadczeń można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkt kasowy będzie nieczynny. Płatności rachunków za usługi wodno-kanalizacyjne prosimy realizować przelewami elektronicznymi.

Zapewniamy również, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:
• stronę internetową: gkbabice.pl
• e-mail: gkbabice@o2.pl
• kontakt telefoniczny: (32) 61-34-412, 693-649-732, 669-616-251


Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma, które otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, dotyczącego zagrożenia dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie – Pismo dot. zagrożeń dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej w Babicach w dniu: 12.03.2020r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 16:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Babice.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


W związku z zakłóceniami w dostawie wody w okresie od 21 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku oraz licznymi pytaniami naszych Odbiorców,
poniżej zamieszczamy opinię radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki w przedmiocie udzielania ewentualnych rekompensat czy obniżek w płatnościach za wodę za ww. okres.

Opinia radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na sieci wodociągowej na terenie Szkoły Podstawowej w dniu: 16.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Zagórze zamieszkujących w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic przyległych w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732, 693 649 742


Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po przeprowadzeniu urzędowej kontroli jakości wody w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03 i 04 grudnia 2019r. w punktach zgodności i obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście:

  • Wygiełzów, ul. Oświęcimska 36, Stacja Benzynowa „Lipowiec”
  • Olszyny, ul. Przedszkolna 4, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Babice, Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, toaleta damska
  • Mętków, ul. Ks. Karola Wojtyły 21, Zespół Szkół, kuchnia
  • Jankowice, ul. St. Staszica 5, Zespół Szkół, kuchnia
  • Zagórze, ul. Żelatowa 8, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Pogorzyce, ul. Bałuckiego 62, dom prywatny
  • Ujęcie wody Babice – Potroście

oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Babicach w próbkach wody pobranych dnia 02 i 04 grudnia 2019r. w ww. miejscach oraz w punkcie: – Olszyny, ul. Przedszkolna 7, dom prywatny,
stwierdza, że jakość wody w obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście
spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.
W stanie obecnym woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

We wszystkich zbadanych próbkach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowców kałowych).

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki badań wody na terenie Gminy Babice, które wskazują na brak obecności bakterii:
Próbki pobrane w dn. 02.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 04.12.2019r.
Próbki pobrane w dn. 04.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 06.12.2019r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, miejscowości: Babice, Wygiełzów, Olszyny stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach nie przekraczających 10 j.t.k. Wobec tego, woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony