Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Badania wody

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Gminy Babice kontrolowana jest poprzez Laboratorium RPWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Chrzanowie oraz Centralne Laboratorium MPWiK S.A. z siedzibą w Krakowie.

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz.U. z dnia 27.11.2015 r. Poz. 1989).

Aktualne sprawozdania z badań zamieszczone są poniżej:

 
2019

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-07-02

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-06-18

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-06-04

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-05-07

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-05-07

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-04-12

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-03-19

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-02-15

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2019-02-14

 
2018

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-12-07

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-12-04

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-11-29

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-10-05

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-09-17

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-06-05

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-05-08

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-04-12

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-03-13

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2018-02-06

 
2017

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2017-09-18

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2017-07-04

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2017-07-03

 
2016

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2016-10-17

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2016-09-27

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2016-06-06

 

Sprawozdanie z badań wody z dnia 2016-05-23

 

Pogodynka

Ważne strony