Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Archiwum kategorii: Aktualności


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach informuje o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść informacji.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 29.12.2017 (piątek) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w rejonie ulicy Różanej w Olszynach w dniu 20.12.2017r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 20.12.2017 r., do godz. 18:00.
Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się sezon zimowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach wodociągowych i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza. Wodomierz można osłonić styropianem lub wełną mineralną. Zabezpieczyć trzeba również rury wodociągowe, najlepiej pianką termoizolacyjną.

  • Przyłącze wodociągowe do placu budowy należy wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę pracownikowi Spółki.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować straty materialne.

Każde uszkodzenie, rozszczelnienie wodomierza spowodowane zamarznięciem w nim wody należy zgłosić osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie: /32/ 613-44-12, telefony alarmowe: 693-649-732, 693-649-742. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód wynikłych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o.

 


Szanowna Rodzino!

Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci Jacka Paprota.
Był on nie tylko najbliższą Państwu osobą, lecz także naszym wspaniałym kolegą i przyjacielem.
Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Będzie nam Go brakowało jednak pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Gospodarki Komunalnej w Babicach spółka z o.o.


„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Zmarł Jacek Paprot – wieloletni pracownik Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.
Od 1995 roku był kierownikiem do spraw wodociągów, a od września 2011 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Śp. Jacek Paprot był człowiekiem otwartym i pogodnym, zarażał optymizmem i energią wszystkich,
z którymi pracował. Zaangażowanie w działalność Spółki oraz sprawy lokalne powodowały, że zawsze chętnie służył pomocą współpracownikom oraz mieszkańcom. Szanowany i lubiany.
Zmarł 6 września 2017 roku w wieku 54 lat.

Jego pożegnanie odbędzie się w Kościele Parafialnym w Babicach w dniu 9 września 2017 roku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się nabożeństwem różańcowym o godzinie 11:30, Msza święta
o godzinie 12:00.


MIESZKAŃCY GMINY BABICE! W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występują braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30 czerwca 2017 r. do odwołania w godzinach od 6°° do 23°° wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Wójta Gminy Babice z dnia 3 lipca 2015 roku.

Prosimy wszystkich mieszkańców, aby zastosowali się do powyższego zakazu.

Zarządzanie nr 95/2015 – Wójt Gminy Babice z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie gminy Babice.

 


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Babicach Nr XXX/211/2017 z dnia 24 lutego 2017r., wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.03.2018r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Babice przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o.

Cena za dostarczoną wodę:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługicena za 1m3 dostarczonej wody3,683,97zł/m3
2Ogółem odbiorcy usługiopłata abonamentowa8,278,93okres rozliczeniowy 3 miesiące

Cena za odprowadzone ścieki:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługcena za 1 m3 odprowadzonych ścieków7,448,04zł/m3


Witamy na stronach Gospodarki Komunalnej w Babicach. (więcej…)

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony