Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Archiwum kategorii: Aktualności


Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma, które otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, dotyczącego zagrożenia dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie – Pismo dot. zagrożeń dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej w Babicach w dniu: 12.03.2020r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 16:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Babice.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


W związku z zakłóceniami w dostawie wody w okresie od 21 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku oraz licznymi pytaniami naszych Odbiorców,
poniżej zamieszczamy opinię radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki w przedmiocie udzielania ewentualnych rekompensat czy obniżek w płatnościach za wodę za ww. okres.

Opinia radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na sieci wodociągowej na terenie Szkoły Podstawowej w dniu: 16.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Zagórze zamieszkujących w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic przyległych w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732, 693 649 742


Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po przeprowadzeniu urzędowej kontroli jakości wody w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03 i 04 grudnia 2019r. w punktach zgodności i obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście:

  • Wygiełzów, ul. Oświęcimska 36, Stacja Benzynowa „Lipowiec”
  • Olszyny, ul. Przedszkolna 4, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Babice, Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, toaleta damska
  • Mętków, ul. Ks. Karola Wojtyły 21, Zespół Szkół, kuchnia
  • Jankowice, ul. St. Staszica 5, Zespół Szkół, kuchnia
  • Zagórze, ul. Żelatowa 8, Przedszkole Samorządowe, kuchnia
  • Pogorzyce, ul. Bałuckiego 62, dom prywatny
  • Ujęcie wody Babice – Potroście

oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Babicach w próbkach wody pobranych dnia 02 i 04 grudnia 2019r. w ww. miejscach oraz w punkcie: – Olszyny, ul. Przedszkolna 7, dom prywatny,
stwierdza, że jakość wody w obszarze zasilania wodociągu publicznego Babice – Potroście
spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.
W stanie obecnym woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

We wszystkich zbadanych próbkach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków (paciorkowców kałowych).

Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki badań wody na terenie Gminy Babice, które wskazują na brak obecności bakterii:
Próbki pobrane w dn. 02.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 04.12.2019r.
Próbki pobrane w dn. 04.12.2019r., wyniki otrzymane w dn. 06.12.2019r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, miejscowości: Babice, Wygiełzów, Olszyny stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach nie przekraczających 10 j.t.k. Wobec tego, woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście, miejscowości: Babice, Wygiełzów, Olszyny stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach nie przekraczających 10 j.t.k. Wobec tego, woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana z wodociągu sieciowego Babice – Potroście jest warunkowo przydatna do spożycia po kilkuminutowym przegotowaniu.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony