Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


MIESZKAŃCY GMINY BABICE! W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występują braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30 czerwca 2017 r. do odwołania w godzinach od 6°° do 23°° wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Wójta Gminy Babice z dnia 3 lipca 2015 roku.

Prosimy wszystkich mieszkańców, aby zastosowali się do powyższego zakazu.

Zarządzanie nr 95/2015 – Wójt Gminy Babice z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie gminy Babice.

 


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Babicach Nr XXX/211/2017 z dnia 24 lutego 2017r., wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.03.2018r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Babice przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o.

Cena za dostarczoną wodę:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługicena za 1m3 dostarczonej wody3,683,97zł/m3
2Ogółem odbiorcy usługiopłata abonamentowa8,278,93okres rozliczeniowy 3 miesiące

Cena za odprowadzone ścieki:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługcena za 1 m3 odprowadzonych ścieków7,448,04zł/m3


Witamy na stronach Gospodarki Komunalnej w Babicach. (więcej…)

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony