Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją zadania p. n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” w dniu: 06.02.2018 r. (wtorek) w godz. 09:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn w rejonie ulic: Długosza, Wiślana, Sosnowa, Grzybowa, Młyńska, Kasztanowa, Koszykarska.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu: 31.01.2018 r. (środa) w godz. 09:00 – 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach informuje o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść informacji.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 29.12.2017 (piątek) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w rejonie ulicy Różanej w Olszynach w dniu 20.12.2017r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 20.12.2017 r., do godz. 18:00.
Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie łącznika ulic św. Floriana i Ks. Karola Wojtyły w Mętkowie w dniu 11.12.2017 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Mętkowa.

Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 11.12.2017 r., do godz. 18:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się sezon zimowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  • Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach wodociągowych i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza. Wodomierz można osłonić styropianem lub wełną mineralną. Zabezpieczyć trzeba również rury wodociągowe, najlepiej pianką termoizolacyjną.

  • Przyłącze wodociągowe do placu budowy należy wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę pracownikowi Spółki.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować straty materialne.

Każde uszkodzenie, rozszczelnienie wodomierza spowodowane zamarznięciem w nim wody należy zgłosić osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie: /32/ 613-44-12, telefony alarmowe: 693-649-732, 693-649-742. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód wynikłych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o.

 


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w rejonie ulicy Chechlanej w Mętkowie w dniu 11.10.2017 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Mętkowa.
Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 11.10.2017r.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w rejonie ulic Kawalerii, Podgórskiej i M. J. Piłsudskiego w Zagórzu w dniu 29.09.2017 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony