Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 03.04.2019r. (środa) w godzinach od 08:30 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Jankowic i Olszyn.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: zmiany stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

Zarządzenie Nr 3/2019 Zarządu Spółki.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 19.02.2019r. (wtorek) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 25.07.2018r. (środa) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 18.07.2018r. (środa) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Babic.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RET.070.173.2018 wydaną dnia 11 maja 2018 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 17 maja 2018 roku – zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata.

(więcej…)


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na głównej sieci wodociągowej w dniu 06.06.2018r. (środa) w godzinach od 08:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Borowcowej w miejscowości Zagórze.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z budową obwodnicy w miejscowości Babice, a tym samym koniecznością przebudowy odcinka głównej sieci wodociągowej w dniu 29.05.2018 r. (wtorek) w godzinach od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic i Mętkowa.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem głównej sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne w miejscowości Babice w dniu 21.05.2018 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn, Jankowic, Mętkowa, Wygiełzowa i części Babic (rejon od Wygiełzowa w kierunku Zespołu Szkół). Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 21.05.2018r., do godz. 14:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice oraz odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Olszyny i Zagórze na terenie Gminy Babice” w dniu 22.05.2018 r. (wtorek) w godzinach od 08:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Zagórza w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z ulicami przyległymi, tj. rejon od Zespołu Szkół w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony