Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, upraw polowych oraz napełniania basenów. Praktyki te powodują pogorszenie jakości wody pitnej oraz braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych rejonach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. zaleca rozsądne i racjonalne korzystanie z wody do podlewania wszelkiego rodzaju upraw i ogródków przydomowych. Sugeruje się napełnianie basenów w godzinach nocnych celem wyeliminowania zmętnienia wody.

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ.


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak: KR.RZT.70.26.2022 wydaną dnia 20 kwietnia 2022 roku, ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie dnia 11 maja 2022 roku – zatwierdził taryfę  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie Gminy Babice przez kolejne trzy lata wraz z polityką dopłat do taryfy za odprowadzanie ścieków, zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/374/2022 Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej, Marii Skłodowskiej-Curie oraz ulicy Krakowskiej (od skrzyżowania w stronę Wygiełzowa) w dniach 27-28 kwietnia 2022r. w godz. od 8:00-14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) biuro będzie nieczynne. W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732, 693 649 742.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach informuje, że w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku planuje przeprowadzić wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. W związku z obowiązkową wymianą prosimy o umożliwienie pracownikom Spółki przeprowadzenia wymiany. Należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza. Konserwator ma prawo odmówić montażu wodomierza, gdy dostęp do miejsca montażu jest utrudniony.

Równocześnie informujemy, że wymiana wodomierzy jest bezpłatna i prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00, a w szczególnych przypadkach  (po wcześniejszym uzgodnieniu) również w godzinach 14:00-18:00.

W razie nie obecności w godzinach 8:00-14:00 prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia konkretnej daty i godziny wymiany wodomierza.

Kontakt telefoniczny: (32) 61-34-412, 669-616-251, 665-663-800

e-mail: gkbabice@o2.pl

 Ponadto informujemy, że:

Wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą (np. podlewanie ogródków, napełnianie basenów) nie uwzględnianą przy rozliczaniu za odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ścieki, zwane „sublicznikami”, nie są objęte systemem odczytów radiowych. W tym przypadku odbiorca chcąc dokonać odliczenia wody bezpowrotnie zużytej informuje Spółkę    o stanie licznika przesyłając e-mail lub telefonując do biura.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2021r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 11:00.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu Pracy dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki. W związku z tym nieczynna będzie dla klientów siedziba Spółki.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693-649-732, 693-649-742, 603-086-515.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice w rejonie ulic Wł. Jagiełły i Osiedlowej, w dniach 10-17 grudnia 2021r. w godz. od 8:00-14:30 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Szanowni Klienci,

informujemy, że w dniu 12.11.2021 r. (piątek) Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o. będzie nieczynna.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732 lub 693 649 742.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu: 15.11.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Zagórza ul. Piaski i ul. M.J. Piłsudskiego od nr 276 w kierunku Wygiełzowa.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony