Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Informacja dla klientów


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu Pracy dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki. W związku z tym nieczynna będzie dla klientów siedziba Spółki.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693-649-732, 693-649-742, 603-086-515.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony