Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Konkurs na stanowisko Prezesa Spółki


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie na Prezesa Zarządu spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony