Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Informacja o zmianie ceny wywozu nieczystości płynnych


W związku z Zarządzeniem Nr 3/2018 Zarządu Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. z dnia 8 lutego 2018 r. zmianie ulega wysokość stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości płynnych do punktu zlewnego w Babicach przy ul. Zakopiańskiej.

Od  dnia 1 marca 2018 r. stawka za m3 wywiezionych nieczystości płynnych wynosić będzie 16,16zł netto, tj. 17,45zł brutto.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony