Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Nowe taryfy


Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Babicach Nr XXX/211/2017 z dnia 24 lutego 2017r., wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.03.2018r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Babice przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o.

Cena za dostarczoną wodę:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługicena za 1m3 dostarczonej wody3,683,97zł/m3
2Ogółem odbiorcy usługiopłata abonamentowa8,278,93okres rozliczeniowy 3 miesiące

Cena za odprowadzone ścieki:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena bruttoJednostka miary
1Ogółem odbiorcy usługcena za 1 m3 odprowadzonych ścieków7,448,04zł/m3

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony