Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej, w dniu 8 czerwca 2021 roku w godzinach 8:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

                 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.130 §2 Kodeksu Pracy dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki. W związku z tym nieczynna będzie dla klientów siedziba Spółki.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadku awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693-649-732, 693-649-742, 603-086-515.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że trwają prace modernizacyjne na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej. W związku z powyższym  w dniach od 27 maja 2021 roku do 1 czerwca 2021 roku wystąpią przerwy w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz okresowe jej zmętnienie dla mieszkańców miejscowości Babice i przysiółku Włosień. Po wznowieniu dostawy wody nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Wykonawca robót:  Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C.Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice przy ulicy Krakowskiej, w dniach od 5 do 21 maja 2021 roku mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Wykonawca robót: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze w dniu 27.04.2021 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przewidywany termin wznowienia dostawy wody: 27.04.2021 r., do godz. 13:00.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Babicach w dniu 22.04.2021 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody planowana jest do godziny 16:00 i dotyczy mieszkańców sołectwa Babice oraz przysiółku Włosień.

Po zakończeniu robót naprawczych i wznowieniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Babicach w dniu 21.04.2021 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców sołectwa Babice oraz przysiółku Włosień.

Prace ziemne potrwają do późnych godzin wieczornych.
Po zakończeniu robót naprawczych i wznowieniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje mieszkańców Babic, że od dnia 20 kwietnia 2021 roku będą prowadzone  prace modernizacyjne na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej – od ulicy Dr. Jana Gołąba obie strony w kierunku Kwaczały do skrzyżowania z ulicą Włosieńską.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.04.2021r. (Wielki Piątek) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732 lub  693 649 742

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach informuje o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść informacji.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Spółki ”Gospodarka Komunalna w Babicach”

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony