Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi  na sieci wodociągowej w dniu 25.11.2020r. (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy

.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Piaski oraz ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (budynki od numeru 276 w stronę Babic) w Zagórzu w dniach 18 i 19 listopada 2020 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie. Po przywróceniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Informujemy, że kasa Gospodarki Komunalnej w Babicach sp. z o.o. zostaje otwarta dla Klientów od dnia 1 czerwca 2020 roku.

.

Kasa będzie czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00–14:00 (przerwa techniczna 10:00–10:15 oraz 12:00–12:05)

środa w godz. 8:00–16:00 (przerwa techniczna 11:00–11:15 oraz 13:00–13:05)

.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum oraz rekomendujemy dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przekazów pocztowych lub innych dostępnych sposobów przekazywania należności za usługi wodno – kanalizacyjne.

Ograniczeniu podlegają nadal wszystkie prace remontowe zaplanowane na sieci wod – kan., odczyty oraz wymiana wodomierzy prowadzona przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. 

Wykonywane będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan. oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków, tzn. wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.

W związku z koniecznością rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków za II kwartał b.r., odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Pamiętaj !!! Zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 roku dokonywania odczytów oraz wymian wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację wymiany wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. Pragniemy przypomnieć, iż wiele spraw dotyczących wzajemnych świadczeń można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkt kasowy będzie nieczynny. Płatności rachunków za usługi wodno-kanalizacyjne prosimy realizować przelewami elektronicznymi.

Zapewniamy również, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:
• stronę internetową: gkbabice.pl
• e-mail: gkbabice@o2.pl
• kontakt telefoniczny: (32) 61-34-412, 693-649-732, 669-616-251


Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma, które otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, dotyczącego zagrożenia dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie – Pismo dot. zagrożeń dla systemów wodnych w związku z koronawirusem.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej w Babicach w dniu: 12.03.2020r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 16:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Babice.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


W związku z zakłóceniami w dostawie wody w okresie od 21 listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku oraz licznymi pytaniami naszych Odbiorców,
poniżej zamieszczamy opinię radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki w przedmiocie udzielania ewentualnych rekompensat czy obniżek w płatnościach za wodę za ww. okres.

Opinia radcy prawnego dotyczącą stanowiska Spółki.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na sieci wodociągowej na terenie Szkoły Podstawowej w dniu: 16.01.2020r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Zagórze zamieszkujących w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic przyległych w kierunku Borowca.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne.

W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732, 693 649 742


Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony