Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach informuje o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść informacji.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Spółki ”Gospodarka Komunalna w Babicach”


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje mieszkańców Babic, że w związku z modernizacją zbiornika wody w Babicach (nad Kościołem) w dniu 26.01.2021r. (wtorek) w godz. 09:00 – 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Po przywróceniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Rada Nadzorcza Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Babicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółka z o.o.

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Babicach Spółki z o.o.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie na Prezesa Zarządu spółki Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Anny i Wł. Jagiełły w Babicach w dniu 19.01.2021r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców sołectwa Babice oraz przysiółku Włosień.

Prace ziemne potrwają do późnych godzin wieczornych.
Po zakończeniu robót naprawczych i wznowieniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 31.12.2020r. (Sylwester) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 10:30.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) biuro będzie nieczynne. W razie awarii na sieci wodociągowej prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 649 732 oraz  693 649 742.

 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Topolowej w dniu 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie dla odbiorców z miejscowości Babice zamieszkujących w rejonie ulic: Topolowej, Cichej oraz Spółdzielczej.

Po przywróceniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

   Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi  na sieci wodociągowej w dniu 25.11.2020r. (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Olszyn i Jankowic.

 Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy

.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone na głównej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Piaski oraz ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (budynki od numeru 276 w stronę Babic) w Zagórzu w dniach 18 i 19 listopada 2020 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie. Po przywróceniu dostawy wody prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej.

Za zaistniałą uciążliwość przepraszamy.


Informujemy, że kasa Gospodarki Komunalnej w Babicach sp. z o.o. zostaje otwarta dla Klientów od dnia 1 czerwca 2020 roku.

.

Kasa będzie czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00–14:00 (przerwa techniczna 10:00–10:15 oraz 12:00–12:05)

środa w godz. 8:00–16:00 (przerwa techniczna 11:00–11:15 oraz 13:00–13:05)

.

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum oraz rekomendujemy dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przekazów pocztowych lub innych dostępnych sposobów przekazywania należności za usługi wodno – kanalizacyjne.

Ograniczeniu podlegają nadal wszystkie prace remontowe zaplanowane na sieci wod – kan., odczyty oraz wymiana wodomierzy prowadzona przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności. 

Wykonywane będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan. oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków, tzn. wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.

W związku z koniecznością rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków za II kwartał b.r., odczyty wodomierzy prosimy podawać drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku braku odczytu rozliczenie usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Pamiętaj !!! Zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony